هیدرولیک

 

1– یونیتهای هیدرولیک و بلوکهای منیفولد (Hydraulic Power Pack & Hydraulic Manifold Blocks)

مشتریان ما :

فولاد مبارکه اصفهان (MSC)
ذوب آهن اصفهان (ESCO)

 

 

 

2– سیلندرهای هیدرولیک و پنوماتیک (Special Hydraulic and Pneumatic Cylinders)

مشتریان ما :

فولاد مبارکه اصفهان (MSC)
ذوب آهن اصفهان (ESCO)
فولاد خوزستان (KSC)
 فولاد آلیاژی ایران(IASCO)