مدیریت منابع آب

تغییرات اقلیمی و از جمله گرم شدن کره زمین در سالهای اخیر یکی از اصلی‌ترین دلایل کم آبی در بسیاری کشورهاست ، در حالیکه در کنار کمبود بارشها و بالا رفتن دما  ، افزایش جمعیت، توسعه ناپایدار کشاورزی و صنایع،  هدررفت و  الگوی نادرست مصرف از مهم‌ترین دلایل انسانی بحران آب میباشند .

 این شرکت از سالها پیش با توجه به درک مشکل آب در کشور ، مطالعات تخصصی و تحقیقات خود در زمینه تکنولوژیهای روز دنیا در استفاده مجدد از آب را آغاز کرده است و با تکیه بر سالها دانش متخصصان خود و امکانات فیزیکی شرکت  ، با تشکیل دپارتمان آب در سال 97 ، زمینه اجرای پروژه های تکمیل چرخه بازیافت آب، از آب های لب شور، آب دریا و فاضلاب ها را فراهم نموده است.

اعضای این دپارتمان مفتخرند با انجام پروژه های متعدد خود در ایران و برخی کشورهای منطقه بشرح ذیل ، نوید دستیابی به تکمیل چرخه بازیافت آب، چه از منابع طبیعی، منابع دریایی و یا فاضلاب ها را که شامل چندین تخصص مختلف است به اطلاع هموطنان و صاحبان صنایع برسانند.

  • دانشگاه لبنان
Solar RO / تصفیه آب خورشیدی

  • شرکت شیر دوشنبه تاجیکستان
Adsorption +Microfiltration +UF +RO   تصفیه آب گل آلود سطحی و شیرین سازی آن

  • کارخانه کاشی نایین
Coagulation +Absorption +Adsorption +Microfiltration +UF +BWRO +Sea water RO
تکمیل فرآیند استفاده مجدد و باز چرخانی 90 درصد  فاضلاب صنعتی به ابتدای فرآیند

  • شهرک صنعتی عباس آباد:
Bio Tech +Ozone +Coagulation + Absorption +Adsorption +MF +UF +BWRO
تکمیل فرآیند بازچرخانی فاضلاب شهرک صنعتی

  • شرکت آب زرنج افغانستان:
Coagulation +Adsorption +Disc- Filtration +UF +BWRO
تکمیل فرآیند تصفیه شیمیایی و اولترافیلتراسیون و شیرین سازی آب گل آلود هیرمند

  • شرکت کامفت کیش:
Adsorption +Microfiltration +Sea water RO / تصفیه آب دریا

  • معدن فلدسپات راهیان خضر آسیا کویر لوت:
 Adsorption +Microfiltration +Sea water RO / تصفیه آب بسیار شور