ماشین پلیسه‌گیر لوله

1- ماشین پلیسه گیر لوله Pipe End Facing Machine))
 
1 ½” Dia., 6 m length, API – 5L
 
مشتری ما :  شرکت نورد و پروفیل ساوه (S.R.P.M.)
 
 
 

2- ماشین پلیسه گیر لوله Pipe End Facing & Beveling Machine))

½” – 2 ½” Dia., 6 m lengths

مشتری ما : شرکت آریا سپاهان اسپادانا

.

.

 
 

3- ماشین پلیسه گیر لوله Pipe End Facing Machine))

6” Dia., 12 m length, API – 5L
 
مشتریان ما :
 شرکت نورد و پروفیل ساوه  (S.R.P.M.)
 شرکت لوله و پروفیل کیهان 

 

 

4- ماشین پلیسه گیر لوله Pipe End Facing & Beveling Machine))

8”Dia., 12 m length, API – 5L
 
مشتریان ما :
شرکت نورد و پروفیل ساوه (S.R.P.M.)
گروه صنعتی سپاهان

 

 
 
 
 
 
5- ماشین پلیسه گیر لوله Pipe End Facing Machine))
 
24” Dia., 13 m length, API – 5L
 

مشتری ما : شرکت نورد و پروفیل ساوه (S.R.P.M.)

 
 
 
6- ماشین پلیسه گیر لوله Pipe End Facing & Beveling Machine))
 
24” – 120” Dia., 18 m lengths
 

مشتری ما :

شرکت نورد و  لوله صفا

شرکت لوله و پروفیل ادپیکو، ابوظبی – امارات (ADPICO)