ماشین تست هیدرواستاتیک لوله

 
 
1- ماشین هیدرو تست لوله ((Pipe Hydro-Testing Machine
½”  to 2 ½” Dia., 6 m length, 90 bar pressure
 
مشتری ما : 
شرکت آریا سپاهان اسپادانا
 
 
 
 
 
2- ماشین هیدرو تست لوله ((Pipe Hydro-Testing Machine
1 ½” Dia., 6 m length, 210 bar pressure – API – 5L
 
مشتری ما : 
شرکت نورد و پروفیل ساوه(S.R.P.M.)

 

 

 
3- ماشین هیدرو تست لوله ((Pipe Hydro-Testing Machine
2 ½” Dia., 6 m length,80 bar pressure
 
 مشتری ما : 
شرکت نورد و پروفیل ساوه (S.R.P.M.)
گروه صنعتی سپاهان
شرکت آریا سپاهان اسپادانا
 
 
 
 
 

4- ماشین هیدرو تست لوله ((Pipe Hydro-Testing Machine

3” Dia., 6 m length, 210 bar pressure-API – 5L
 
مشتریان ما :
شرکت نورد و پروفیل ساوه (S.R.P.M.)
شرکت لوله و پروفیل کیهان 
 
 

 

5- ماشین هیدرو تست لوله ((Pipe Hydro-Testing Machine

8” Dia., 12 m lengths, 210 bar pressure-API-5L
 
مشتریان ما : 
شرکت نورد و پروفیل ساوه  (S.R.P.M.)
گروه صنعتی سپاهان
 
 

 

 
 
 
 
6- ماشین هیدرو تست لوله ((Pipe Hydro-Testing Machine

  24” Dia., 13 m length, 320 bar pressure – API – 5L

 مشتری ما : 
شرکت نورد و پروفیل ساوه (S.R.P.M.)