ماشین لوپر خط نورد میلگرد و مقاطع کوچک (Looper Machine)

مشتری ما : فولاد آلیاژی یزد (IASCO)