ماشین دنده زنی لوله

 

 
1- ماشین دنده زنی لوله ((Pipe Threading Machine

2” Dia., 6 m length
 
مشتری ما : شرکت نورد و پروفیل ساوه  (S.R.P.M.)
 
 
 
 
 
 
 

2- ماشین دنده زنی لوله ((Pipe Threading Machine

6” Dia., 6 m length
 
مشتری ما : شرکت نورد و پروفیل ساوه (S.R.P.M.)