سایر تجهیزات

 

1- لنس آرگون (Emergency Top Argon Lance)

   مشتری ما :

   فولاد مبارکه اصفهان (M.S.C)

 

 

 

 

2-قلاب جرثقیل ۲۷۵ تن (Hanger Hook)

   مشتری ما :

فولاد خوزستان    (KSC)

 

 

 

 

 

 

3-ماشین لوپر خط نورد میلگرد و مقاطع کوچک (Looper Machine)

   مشتری ما :

   فولاد آلیاژی ایران (IASCO)

 

 

 

 

 

 

4-میز قالب (Oscillating Bench)

   مشتری ما :

   فولاد خوزستان (KSC)