قلاب جرثقیل ۲۷۵ تن (Hanger Hook)

مشتری ما : فولاد خوزستان (KSC)