تحقیق و توسعه

با توجه به نیازهای روزافزون و فنآورانه کشور به تجهیزات صنعتی مختلف، این شرکت از سال 1394 و در قالب بخش تحقیق و توسعه بمنظور کسب دانش فنی و طراحی و مهندسی برخی از این نیازها قدم برداشته است‌ که تاکنون بر اساس مطالعات و بررسیهای انجام شده و همچنین ارزیابی دقیق و حرفه‌ای، طراحی و مهندسی این اقلام انجام گرفته و امکان ساخت و همچنین دانش بنیان شدن آنها را فراهم نموده است.

 

1. سیستم خنک کاری روغن روانکاری سیستمهای دوار / (Lubrication Oil Module) Force  Lubrication System

 

2. پمپهای پلانجری /  Reciprocating Plunger Pumps

Max. 400 CBM/ Hour, 400 Bar / According to API

با کاربرد وسیع در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی جهت فرآوری، انتقال و تزریق سیالات :

Methanol Injection – Glycol Circulation – Chemical Processing – Seawater Desalination – Water Injection – Water Jetting – Boiler Feed – produced water disposal – Water Treatment – Fertilizer Industry – Steel Plants – High Pressure Descaling – Flow Line Circulation

             

3.پمپ های پیستونی دیافراگمی فشار قوی/   Reciprocating Piston Diaphragmatic Pumps

 Max. 400 CBM/ Hour, 100 Bar /  According to API

با کاربرد وسیع در صنایع مختلف‌جهت انتقال و تزریق سیالات که دارای خورندگی بالای فیزیکی و یا شیمیایی میباشند .

 

For Conveying Over Long Distance Pipeline, Suction, Feeding & Injection of:

Chemically Aggressive & Mechanically Abrasive Materials and Highly Viscous Liquids, Even With Particles Such As  Copper Concentrate , Aluminum Sludge , Coal Sludge , Abrasive Sludge , Ore Sludge , Sand Sludge , Coal Slurry , Coal Gasification , Iron Ore Tailings , Copper Tailings , Copper Thickened Tailings (62% Solid) , Ceramic Sludge , Clay & Kaolin Conveying , Filter Press Feeding ( Dewatering ) , Spray Dryer Feeding , Slaughterhouse Waste , Brine (Salt water) , Hydrochloric Acid , Suspensions , Hygienic Materials , Industrial Sewage Treatment (Sewage Sludge) , Municipal Sewage Treatment (Sewage Sludge) , Sea Water Desalination , Ash & Fly Ash Sludge , Charging of Pressure Vessels , Reactor Feeding , Wet Oxidation for Processing Waste , Oil Sludge & Hydro-Carbon Mixture in Refineries.

 

 

4.گیربکسهای افزاینده (High Speed Gearbox) :

این نوع گیربکسها نیز دارای کاربرد وسیع در صنایع، بخصوص نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی میباشند.

  • 9,000 to 36,000 RPM
  • Power : 400 ~ 60,000 KW
  • Rated as per AGMA and API specifications

 

در این بخش موضوعات دیگری نیز در حال انجام میباشد که بمحض تکمیل در سایت شرکت معرفی خواهند شد.

ضمناً با توجه به گستردگی زمینه های صنعتی، این شرکت از پیشنهادات و نظرات سازمانها،  شرکتها و اشخاص محترم در رابطه با معرفی موارد و زمینه های جدید جهت تحقیق و توسعه و بمنظور طراحی، بازطراحی و ساخت استقبال مینماید.