تحقیق و توسعه

با توجه به نیازهای روزافزون  کشور به  تجهیزات صنعتی مختلف ، این شرکت از سال 1394 و در قالب فعالیتهای بخش تحقیق و توسعه بمنظور کسب دانش فنی طراحی و مهندسی برخی از این نیازها  قدم برداشته است که تاکنون بر اساس مطالعات و بررسیهای انجام شده و همچنین ارزیابی دقیق و حرفه ای در رابطه با بومی سازی آنها ، امکان طراحی و ساخت موارد زیر فراهم شده است.

 

– Mineral Processing Industry ( فرآوری مواد معدنی )

  • High Pressure Grinding Rolls (HPGR)

 

– Metal Sheet & Coil Industry ( صنعت ورقهای فلزی )

  • Heavy & Light Gauge Shearing Lines
  • Skin Pass Mill / Tandem Mill / Temper Mill
  • Pickling Line / Corrective Line / Continuous Annealing Line
  • Tin-Plating , Galvanizing & Color Coating Lines

 

– Hot Rolling ( نورد گرم )

  • Hot Rolling Stands for Sections & Bar Mills
  • Straightening Machines for Sections

 

– Windmill Planetary Gearboxes ( گیربکس توربین های بادی )

  • Windmill Planetary Gearboxes ( up to 2.5 MW)

 

 

 

ضمناً با توجه به گستردگی زمینه های  صنعتی ، این شرکت از پیشنهادات و نظرات افراد و شرکتهای محترم در رابطه با معرفی موارد و زمینه های جدید جهت تحقیق و توسعه و بمنظور بومی سازی استقبال مینماید.