کارفرما: شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

با همکاری فنی :
Danieli Group
 

ساخت و تامین اجزا و ماشین آلات زیر بعهده این شرکت بوده است :
 
 
  •  Tundish
  •  Tundish Covers
  •  Transport Roller Table
  •  Discharge Roller Table & Levers
  •  Lateral Comb Transfer
  •  Walking Beam Cooling Bed